Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010

Με λίγα λόγια: Aφήστε τις κλάψες...


τοίους γὰρ κατὰ κῦµα
πολυφλοίσβοιο θαλάσσης
ἔκλυσενʾ οἰδαλέους δ᾽ ἀµφ᾽
ὀδύνῃς ἔχοµεν
πνεύµονας. ἀλλὰ θεοὶ γὰρ
ἀνηκέστοισι κακοῖσιν
ὦφίλ᾽ ἐπὶκρα τερὴν
τληµοσύνην ἔθεσαν
φάρµακον. ἄλλοτε δ᾽ἄλλος
ἔχει τάδε· νῦν µὲν ἐς ἡµέας
ἐτράπεθ᾽ʾαἱµατόεν δ᾽ ἕλκος
ἀναστένοµενʾ
ἐξαῦτις δ᾽ ἑτέρους
ἐπαµείψεται. ἀλλὰ τάχιστα
τλῆτεʾ γυναικεῖον πένθος
ἀπωσάµενοι

Δεν υπάρχουν σχόλια: